ISSN 1214-1712

Systm ISSN (International Standard Serial Numbering) celosvětově registruje pokračující zdroje (dříve seriálové publikace) - noviny, časopisy, edice odborných a vědeckých knih atp., shromažďuje informace nezbytné pro jejich identifikaci a bibliografickou kontrolu, zpřístupňuje tyto soubory a poskytuje dál služby. Základní­m údajem systému ISSN je mezinárodní standardní číslo seriálové publikace ISSN, které jednoznačně identifikuje název publikace.

Diskuse/Aktualizace