Nápověda k vyhledávání

Pomocí vyhledávání je možné vyhledat články odpovídající zadanému výrazu. Vyhledávací výraz může obsahovat řetězec, logické operace ! (NOT), & (AND), | (OR) a také frázi.

Při použití základních logických funkcí nebo frází je možné upřesnit vyhledávání.

Popis vyhledávacích oprerací:

 • text - základní vyhledávání výskytu textu - ignoruje diakritiku a velikost písmen.
 • "fráze" - vyhledávání fráze - bere ohled na diakritiku.
 • !(A) - operace NOT - Vyhledá článek, který neodpovídá výrazu A.
 • A & B - operace AND - Vyhledá článek odpovídající výrazu A a zároveň výrazu B.
 • A | B - operace OR - Vyhledá článek odpovídající výrazu A a nebo B.

Při vyhledávání také lze použít závorky k oddělení/vytvoření jednotlivých podvýrazů.

Příklady použití:

 • "Systém" - Vyfiltruje články s výskytem fráze "systém".
 • Systém - Najde články, které obsahují řetězec "system" (tzn. i výrazy "systémový", "podsystém", apod.).
 • Veverky & oříšky - Filtrování článků, obsahující výskyt obou řetězců.
 • Veverky | oříšky - Vyfiltruje články, které obsahují veverky nebo/i oříšky.
 • virus & !"zika" - Vyhledá články s výskytem řetězce "virus", ale bez výskytu fráze "zika".
 • a | b | c - Vyfiltruje články, které obsahují a nebo/i b nebo/i c.
 • 1 & 2 | !3 - Vyhledá články s výskytem řetězce "1" a zároveň "2" nebo bez výskytu řetězce "3".
 • !("sojka" & "veverka") & "bažant" - Vyhledá články, které obsahují frázi bažant, ale zároveň se v něm nevyskytuje fráze "sojka" a zároveň fráze "veverka".

Diskuse/Aktualizace