Připravené korály

14.10.2015
Citace:
Susan C.Fitzer et al., Selectively bred oysters can alter their biomineralization pathways, promoting resilience to environmental acidification, Global Change Biology, 2019, DOI: 10.111/gcb14818
Zdroj
Na obrázku vidíme miniaturní atol vytvořený dírkovníkem válcovitým ve Velkém bradlovém útesu (foto Australian Institute of Marine Science CC BY-NC 3.0).

Mořský korál dírkovník válcovitý (Porites cylindrica) udržuje ve spodní části svého těla, kde vytváří svou vápenatou schránku, stálou, vhodnou zásaditost. Malý vliv změn pH okolní mořské vody prokázal tým australských biologů pod vedením Lucy Georgiou a Malcolma McCullocha z University of Western Australia při pozorováních doložených experimenty na Heronově ostrově, který leží v jižním cípu australského Velkého bradlového útesu. Jako mořské korály označujeme některé bezobratlé z třídy korálnatců (Anthozoa) kmene žahavců (Cnidaria). Vytvářejí pevné struktury z uhličitanu vápenatého, který se v kyselém prostředí rozpouští. Narůstající koncentrace oxidu uhličitého v mořské vodě zvyšuje její kyselost, což by tyto drobné živočichy mohlo ohrozit. Bez své pevné podpory mohou sotva existovat. Nicméně se zdá, že korály si s tímto nebezpečím poradí. Na obrázku vidíme miniaturní atol vytvořený dírkovníkem válcovitým ve Velkém bradlovém útesu (foto Australian Institute of Marine Science CC BY-NC 3.0).

Ústříce Saccostrea glomerata na kameni při odlivu v zátoce Wingan na východním pobřeží Austrálie, No machine-readable author provided. Stevage assumed (based on copyright claims). [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)].27.9.2019: Problémy s přizpůsobením nemají ani ústřice Saccostrea glomerata (angl.Sydney rock oyster), který vytvářejí lastury i při vyšším pH, než v jakém žijí v moři. Studie proběhly na pěstovaných šlechtěných ústřicích rostoucích na farmách v ústí řek, kde pH je proměnlivější díky mísení mořské a říční vody. Změnou poměru mezi uhličitany a hydrogenuhličitany zvládnou kompenzovat do určité míry změnu pH.

Dr.Susan C.Fitzer z University of Stirling komentuje práci svého týmu: „Teprve náš výzkum ukázal, že ústřice šlechtěné na rychlý růst a odolnost proti chorobám mohou změnit mechanismus biomineralizace lastur, čímž povzbudí odolnost proti acidifikaci. Významné je, že náš výzkum ukázal, že šlechtění ústřic je pravděpodobně důležitá globální strategie pro zachování udržitelných akvakultur měkkýšů...“

 
Odeslat komentář k článku "Připravené korály "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Připravené korály " e-mailem

Diskuse/Aktualizace