Korály se přizpůsobují

19.8.2018
Citace:
S.L.Coles et al., Evidence of acclimatization or adaptation in Hawaiian corals to higher ocean temperatures, DOI: 10.7717/peerj.5347
Zdroj
Zařízení pro výzkum korálů v Coral Reef Ecology Laboratory, foto Coral Reef Ecology Laboratory.

Experimenty v havajské Coral Reef Ecology Laboratory ukázaly, že mořské korály se částečně přizpůsobují rostoucí teplotě oceánu. První studie o vlivu teplejší vody na přežívání korálů proběhla v sedmdesátých letech. Současné pokusy s týmiž druhy za týchž podmínek ukázaly výrazně nižší úmrtnost. „Pro lepší porozumění aklimatizace a přizpůsobení korálů většina studií porovnávala korály z různých částí útesů, zatímco toto je první studie srovnávající druhy korálů z téhož místa v různé době. Opakování 48 let starého experimentu s týmiž druhy, uspořádáním a pozorovatelem nám umožňuje přímo testovat změny v toleranci korálů vůči teplově během posledního půlstoletí,“ objasňuje Dr.Keisha Bahr.

Jak vidíme na obrázku, experimenty probíhají v otevřených nádržích s nastavitelnou teplotou vody. Zastíněním lze simulovat různou hloubku. Otevřené nádrže bohužel neumožňují studovat korály při různém tlaku. V hloubce 10 m je tlak téměř dvojnásobný než těsně pod hladinou. Že by takový rozdíl korály neovlivňoval?

 
Odeslat komentář k článku "Korály se přizpůsobují "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Korály se přizpůsobují " e-mailem

Diskuse/Aktualizace