Čína ignoruje dohody

24.5.2019
Citace:
M.Rigby et al., Increase in CFC-11 emissions from eastern China based on atmospheric observations, Nature, volume 569, pages 546–550 (2019) DOI: 10.1038/s41586-019-1193-4 ID
Zdroj
Změna v emisích CFC-11 v letech 2008 - 2017, M.Rigby et al., Increase in CFC-11 emissions from eastern China based on atmospheric observations, Nature, volume 569, pages 546–550 (2019).

Nedobrá zpráva pro ozonovou vrstvu je, že koncentrace freonu CFC-11 začala po roce 2012 stoupat. Chemicky jde o trichlorofluormethan CFCl3, jednu ze sloučenin, které silně poškozují ozonovou vrstvu. Jeho koncentrace v atmosféře začala klesat v polovině devadesátých let, když státy začaly plnit závazky vyplývající z Montrealského protokolu podepsaného v roce 1987. Jeho cílem bylo ukončení výroby 96 sloučenin, které poškozují ozonovou vrstvu, včetně CFC-11.

Monitorování koncentrace CFC-11 v atmosféře, které dlouhodobě provádějí stanice v Gosanu v Jižní Koreji a Haterumě v Japonsku, ukázala setrvalý vzestup po roce 2012. Z údajů o vzdušném proudění vyplývá, že zdroj (zdroje) znečištění leží ve východočínských provincích Hebei a Shandong. Množství CFC-11, které v letech 2014 - 2017 unikalo v této oblasti do ovzduší o sedm tisíc tun ročně převyšovalo hodnoty z let 2008 - 2012. Přesněji určit lokality, odkud znečištění pochází, vědci na základě dostupných údajů nemohou.

Podle spoluautora výzkumu Matthewa Rigbyho z University of Bristol „nejpravděpodobnější vysvětlení je, že v Číně znovu začali vyrábět trichlorofluoromethan.“ Určitě v tom nejedou sami, protože emise z čínských provincií Hebei a Shandong zodpovídají nanejvýš za 60% pozorovaného navýšení. Z naměřených dat vyplývá, že na vině určitě není žádná další východoasijská země.

 
Odeslat komentář k článku "Čína ignoruje dohody "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Čína ignoruje dohody " e-mailem

Diskuse/Aktualizace