Neživá chemotaxe

9.11.2007

Zajímavé experimenty s chemotaxí neživých objektů provedli chemici z University of Pennsylvania. Chemotaxí rozumíme pohyb buněk v směru nebo proti směru koncentračního gradientu určité sloučeniny. Jak toho však dosáhneme u neživých předmětů? Jejich speciální konstrukcí. Zhotovili velké množství 2 mikrometry dlouhých tyčinek, přičemž jedna polovina každé z nich byla zlatá, druhá z platiny. Ty pak umístili do nádoby s vodou, v níž se nacházel ronvěž gel nasáklý peroxidem vodíku. Ten se pomalu uvolňoval do vody, takže v ní vznikl koncentrační gradient. Díky rozdílné rychlosti rozkladu peroxidu na zlatém a platinovém povrchu vznikla síla, která tyčinky hnala ve směru jeho rostoucí koncetrace.

V souvislosti se stále rostoucím významem nanotechnologií nabývají na důležitosti i nejrůznější experimenty s uspořádáním a samoorganizací miniaturních částic či molekul. Zdali popsaný pokus s chemotaxí zůstane pouze zajímavou hříčkou, nebo se stane základem důležitých nanotechnologických postupů, ukáže teprve budoucnost.

Pohyb tyčinek směrem k gelu si můžeme prohlédnout zde

 
Odeslat komentář k článku "Neživá chemotaxe "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Neživá chemotaxe " e-mailem

Diskuse/Aktualizace