Zrentgenuje nás izolepa?

24.10.2008

Sethu Puttermanovi a jeho kolegův z University of California v Los Angeles se podařilo zopakovat desítky let staré ruské experimenty. Strhnutím lepící pásky vyvolali emise rentgenového záření. Emisi světla způsobenou mechanickou prací při tření, deformaci či lámání látek známe již stovky let. Triboluminiscenci, jak tento je nazýváme, pozorujeme třeba při drcení krystalků cukru nebo sfaleritu ZnS, zrnek karborunda SiC, křemene či plátků slídy. A rovněž při strhávání lepicí pásky. Emisi elektronů a rentgenového záření pozorovali ruští vědci již v padesátých a osmdesátých letech, jejich výsledky byly však až do nynějška brány s rezervou. Nepokládalo se za možné přeměnit tak jednoduše mechanickou práci na tak energetické záření. I když na první pohled experiment vypadá, jakoby jej prováděl Jára Cimrman, Puttermanovo zjištění může mít velký význam. Není vyloučeno, že na tomto jednoduchém principu bude možné sestrojit levné zdroje rentgenového záření.

 
Odeslat komentář k článku "Zrentgenuje nás izolepa? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zrentgenuje nás izolepa? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace