Zobrazení pomocí mionů

19.10.2012

Fyzici z Los Alamos National Laboratory a Lawrence Berkeley National Laboratory využili kosmické záření pro získání představy o nitru jaderného reaktoru Fukušima I, který byl poškozen při zemětřesení a následném tsunami 11.3.2011. Kosmické záření tvoří částice s vysokou energií, které proudí z kosmu. Z 85 – 90% jde o protony, z 9 – 14% o heliová jádra, zbytek tvoří jádra těžších atomů, elektrony a další elementární částice. Při jeho interakci s horními vrstvami atmosféry vznikají elementární částice zvané miony. Podobají se elektronům, jsou však výrazně těžší. Dokonce mohu vytvářet i atomům podobné struktury, v nichž nahrazují elektrony (akademon.cz 4.8.2009 a 10.7.2010). Atomová jádra těžkých prvků je rozptylují a elektrony zpomalují, čehož lze využít k zobrazení skrytých struktur obdobně jako třeba rentgenového záření. Jejich střední doba života činí přibližně 2,2 ms, takže by se měly rozpadnout mnohem dříve, než dosáhnou zemského povrchu. Protože se jedná o částice velmi rychlé, dochází při jejich pohybu k relativistickému jevu dilatace času. Čas rychle se pohybující mionu běží pomaleji, takže před svým rozpadem stihne dosáhnout zemského povrchu. Právě tento jev je pokládán za jeden z důkazů Einsteinovy teorie relativity. Protože radioaktivní atomy používané v jaderné energetice patří k těm těžkým, lze pomoci této metody získat představu o jejich rozložení uvnitř poškozeného reaktoru.

nuclear 25.10.2012: Kdyby se podařilo zvládnout snadnou výrobu nebo získávání mionů, byl by to klíč k termonukleární výrobě energie, pomocí mionové katalýzy a tunelového jevu. Je zajímavé, že příroda nabízí možnost spustit tu reakci i bez těch obřích tlaků a teplot.

10.6.2018: V bahamském přístavu Freeport pracuje zařízení pro zobrazení obsahu kontejnerů pomocí mionů doplněné ještě detektory gama záření. Oproti tradičnímu rentgenování je levnější a vyžaduje méně kvalifikovanou obsluhu. Navíc neprodukuje žádné nebezpečné záření, využívá pouze elementární částice, které vznikají v horních vrstvách atmosféry působením kosmického záření. V nejbližší době začne fungovat stejné zařízení v Singapuru a ve Spojených státech.

 
Odeslat komentář k článku "Zobrazení pomocí mionů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zobrazení pomocí mionů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace