Život ve slané vodě

28.8.2008
Usazeniny na břehu Mrtvého moře. Bílé vrstvy jsou tvořeny vykrystalovanými ve vodě rozpustnými solemi.

Život, tak jak jej známe na Zemi, závisí na vodě, která funguje jako rozpouštědlo pro cytoplasmatickou enzymovou aktivitu. Dostupnost vody však může být snížena přítomností solí a dalších látek v okolí buněk, popřípadě suchem. Pro vyjádření dostupné vody se používá termín aktivita aw, která je definována jako n2/(n1 – n2), kde n1 je počet molů rozpouštědla a n2 počet molů rozpuštěných látek. Čistá voda má tedy aw rovnou jedné, mořská voda okolo 0,98. Různé bakterie jsou schopny žít i ve vodě různě slané, běžná Escherichia coli při aw rovné 0,94, Staphylococcus aureus při 0,85, Halobacterium salinarum při 0,74, což je přibližmě hodnota nasyceného roztoku kuchyňské soli (Mrtvé moře má aw rovnou 0,67) a Xeromyces bisporus dokonce při 0,61. To se považuje i za dolní hranici života na naší planetě (při aw = 0,55 už dochází k rozpadu DNA). Nejslanější vodný roztok na Zemi je jezero Don Juan Pond v západní Antarktidě, s vysokým obsahem chloridu vápenatého, které má aw rovnou 0,45 a které nezamrzá ani při –50 oC.Život, tak jak jej známe na Zemi, závisí na vodě, která funguje jako rozpouštědlo pro cytoplasmatickou enzymovou aktivitu. Dostupnost vody však může být snížena přítomností solí a dalších látek v okolí buněk, popřípadě suchem. Pro vyjádření dostupné vody se používá termín aktivita aw, která je definována jako n2/(n1 – n2), kde n1 je počet molů rozpouštědla a n2 počet molů rozpuštěných látek. Čistá voda má tedy aw rovnou jedné, mořská voda okolo 0,98. Různé bakterie jsou schopny žít i ve vodě různě slané, běžná Escherichia coli při aw rovné 0,94, Staphylococcus aureus při 0,85, Halobacterium salinarum při 0,74, což je přibližmě hodnota nasyceného roztoku kuchyňské soli (Mrtvé moře má aw rovnou 0,67) a Xeromyces bisporus dokonce při 0,61. To se považuje i za dolní hranici života na naší planetě (při aw = 0,55 už dochází k rozpadu DNA). Nejslanější vodný roztok na Zemi je jezero Don Juan Pond v západní Antarktidě, s vysokým obsahem chloridu vápenatého, které má aw rovnou 0,45 a které nezamrzá ani při –50 oC.

Odeslat komentář k článku "Život ve slané vodě "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Život ve slané vodě " e-mailem

Diskuse/Aktualizace