Život v extrémních podmínkách

5.10.2006
Citace:
Shana K. Goffredi et al., Hydrothermal vent fields discovered in the southern Gulf of California clarify role of habitat in augmenting regional diversity, Proc. R. Soc. B 2017 284 20170817; DOI: 10.1098/rspb.2017.0817. Published 19 July 2017
Zdroj
Jeden z hydrotermálních průduchů Pescaderské pánve (foto MBARI), u kterého žije největší a nejhustší známá kolonie mnohoštětinatců Oasisia alvinae. Světlé útvary tvoří vysrážené uhličitany.

Přes extrémní podmínky v okolním prostředí jsou hlubokomořské hydrotermální průduchy domovem stovek mikrobních druhů. Pozemní horké prameny jsou obývány acidofilními (arche)bakteriemi, ale až dosud v hlubokomořských sulfidových sedimentech nebyly extremofilní mikroorganismy objeveny. Teprve nyní se podařilo izolovat extrémně termoacidofilní archebakterii skupiny DHVE2, která roste při pH 3,3 a při teplotě 75 oC. Protože představuje až 15 % archebakteriální populace, může hrát významnou roli v cyklech železa a síry v hloubkách oceánů.

4.8.2017: Poslední výzkumy oceánologů z Monterey Bay Aquarium Research Institute ukazují, že život v okolí hydrotermálních průduchů, kterými proudí přehřátá voda z otvorů v oceánském dnu, je mnohem pestřejší, než jsme doposud předpokládali. Studovali faunu nově objevených oblastí Pánev Pescadero a Vyvýšenina Alarcón na jihu Kalifornského zálivu. Z nalezených živočišných druhů větších než cca 0,5 mm, jen tři najdeme na obou lokalitách. Rozdíly způsobuje nejspíš rozdílné geologická stavba obou lokalit. Alarcónskou vyvýšeninu tvoří čerstvá láva, zatímco v Pescaderské pánvi horká voda proráží silnou vrstvu usazeniny. Jde o dosti specifickou lokalitu, na které žije 17 druhů nenalezených u jiných hydrotermálních průduchů v oblasti nebo jde o druhy úplně nové.

Na obrázku vidíme jeden z hydrotermálních průduchů Pescaderské pánve (foto MBARI), u kterého žije největší a nejhustší známá kolonie mnohoštětinatců Oasisia alvinae. Světlé útvary tvoří vysrážené uhličitany.

Odeslat komentář k článku "Život v extrémních podmínkách "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Život v extrémních podmínkách " e-mailem

Diskuse/Aktualizace