Zesílení hvězdou

16.10.2008

Sloučeniny adsorbované na členitém kovovém povrchu rozptylují elektromagnetické vlnění mnohem silněji, až o patnáct řádů. Ten jev umožňuje měřit Ramanova spektra látek, jejichž signál by jinak byl příliš slabý, než aby bylo možné ho zachytit standardní technikou. Měření může probíhat i v roztoku, do nějž byli přidány kovové nanočástice. Přesný mechanismus tohoto jevu ještě prozkoumán nebyl, i když existují různé teorie. Spektroskopický tým z amerického National Institute of Standards and Technology pod vedení Angely Hight Walker zjistil, že závisí i na tvaru nanočástic. Zlaté a stříbrné nanohvězdice, tedy částice s větším a strukturovaným povrchem vykazují až 100.000 větší signál v Ramanových spektrech 2-merkaptopyridinu. Nový jev umožní nejen další zesílení citlivosti metody, ale možná napoví i něco k mechanismu zesílení signálu povrchem.

 
Odeslat komentář k článku "Zesílení hvězdou "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zesílení hvězdou " e-mailem

Diskuse/Aktualizace