Zelené rostliny produkují methan

22.2.2006

Zcela nedávno bylo zjištěno, že zelené rostliny jsou výrobci jednoho z hlavních skleníkových plynů, methanu, a to ve zcela nečekané míře. Dosud se věřilo, že methan produkují především bakterie v anaerobní atmosféře. Zelené rostliny tak činí za aerobních podmínek, přičemž se produkce methanu přibližně zdvojnásobuje při zvýšení teploty o 10 °C. Přesný mechanismus tohoto pochodu není znám, ví se pouze, že emise methanu je přímo úměrná množství buňky vázajícího pektinu v rostlině. Podle dosavadních měření se ukazuje, že roční produkce methanu (v milionech tun) je 145 z celkové vegetační plochy, 93 z přežvýkavců a jejich intestinálních bakterií, 20 z termitů, 52 z pálení biomasy, 95 z produkce energie a 10 z oceánů. Naopak v úbytku methanu z atmosféry dominuje troposférická oxidace a absorpce půdou.

Odeslat komentář k článku "Zelené rostliny produkují methan "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zelené rostliny produkují methan " e-mailem

Diskuse/Aktualizace