Závod se změnou klimatu

7.2.2010

V případě změny podnebí musí živočišné i rostlinné druhy putovat, aby si zachovaly stejnou průměrnou teplotu okolí. Jejich naděje na přežití tedy spočívá ve schopnosti udržovat krok s měnícím se klimatem. Nyní byl vypracován nový index kvantifikující změny klimatu v tomto století. Jeho hodnota udávající lokální rychlost na zemském povrchu potřebnou pro udržení konstantní teploty v celosvětovém průměru je 0,42 km za rok. Vzhledem k topografickým vlivům je tato rychlost nejnižší v horských oblastech s tropickými a subtropickými jehličnatými lesy (0,08 km za rok) a nejvyšší v záplavových travných porostech (1,26 km za rok), ale i v mangrovech a pouštích. Zdá se, že pouze horské oblasti jsou schopny udržet mnoho druhů do příštího století.

Odeslat komentář k článku "Závod se změnou klimatu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Závod se změnou klimatu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace