Využití 3D projekce v biomedicínském inženýrství na ČVUT v Praze

25.2.2010
logo ČVUT

Tisková zpráva ČVUT: Na společném pracovišti Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze a 1. LF Univerzity Karlovy v Praze na Albertově vznikla laboratoř 3D virtuální reality k rehabilitaci pacientů s poruchami rovnováhy.

Rovnováha je u člověka zajištěna součinností více smyslových systémů, zejména zraku a rovnovážného ústrojí. Při standardním postupu je pro rehabilitaci využívána stabilometrická plošina, která snímá rozložení váhy pacienta. Ten je v průběhu terapie informován zpětnou vazbou z monitoru o poloze svého těžiště.

Využití 3D projekce nově dává lékařům a inženýrům možnost lépe modulovat právě zrakový vstup, který je pro systém lidské rovnováhy velmi důležitý. Polohovací stabilometrická plošina, na níž jsou pacienti v prostředí virtuální reality umístěni, dále umožňuje i směrovou manipulaci s pacientem a tedy stimulaci rovnovážného ústrojí.

Spojení těchto dvou prvků umožňuje efektivní diagnózu a terapii v případě postižení center rovnováhy, které zajišťují vzájemnou koordinaci jednotlivých vstupů. K poruchám center rovnováhy může dojít například při cévních mozkových příhodách nebo ložiskových poranění mozku a následná rehabilitace je běžně velmi obtížná. Na vypracování nových diagnostických a terapeutických postupů využívajících třírozměrné virtuální reality se spolu s kladenskou Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT podílí Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, která přijímá do programu tzv. denního stacionáře pacienty po poškození mozku.

Odeslat komentář k článku "Využití 3D projekce v biomedicínském inženýrství na ČVUT v Praze "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Využití 3D projekce v biomedicínském inženýrství na ČVUT v Praze " e-mailem

Diskuse/Aktualizace