Vyšší vodivost při nižší teplotě

4.8.2008

Jacobo Santamaria Sanchez-Barriga se svými kolegy z Universidad Complutense de Madrid podstatně zvýšil vodivost pevných keramických elektrolytů. Chemicky jde o některé oxidy kovů, v nichž se kyslíkový anion může pohybovat obdobně jako elektrony v kovových vodičích. Sloučenina je tedy elektricky vodivá. Oxidu zirkoničitého s přídavkem ytria nebo oxidu ceričitého s gadoliniem se hlavně využívá jako pevných elektrolytů při konstrukci jednoho typu palivových článků. Na katodě takového článku se kyslík ze vzduchu redukuje na anion O2-, který prochází keramických elektrolytem k anodě. Na ní reaguje s vhodným palivem, např. s vodíkem či uhlovodíky. Velkým nedostatkem těchto pevných elektrolytů, který se španělskému týmu podařilo odstranit, bylo, že mají dostatečnou vodivost pouze při teplotě ve stovkách stupňů Celsia, což ztěžovalo užití takových palivových článků. Nový keramický elektrolyt, který vykazuje dostatečnou vodivost při nepatrně zvýšené teplotě, připravili z vrstev tradičního ZrO2 dopovaného ytriem, jež se střídaly s 10 nm silnými vrstvami titaničitanu strontnatého. Na rozhraní vrstev podstatně narůstá počet prázdných míst, v nichž se kyslíkový anion může vázat, takže i jeho pohyblivost a tím elektrická vodivost vzrostou.

 
Odeslat komentář k článku "Vyšší vodivost při nižší teplotě "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vyšší vodivost při nižší teplotě " e-mailem

Diskuse/Aktualizace