Vodíkové novinky

27.7.2006
Fordův vodíkový motor

Společnost Ford Motor Co. uvede na podzim letošního roku na trh vodíkové spalovací motory určené pro hlavně pro pohon jeho autobusů E450. Jde o desetiválcový motor s objemem válce 6,8 l. Velkou výhodou tohoto motoru je, že při jeho chodu uniká pouze vodní pára a oxid uhličitý vůbec nevzniká. Přestože v posledním století spalovací motor na kapalné pohonné hmoty (benzín a nafta) naprosto převážil, zhruba před sto lety jim po nějakou dobu úspěšně konkurovaly spalovací motory na svítiplyn. Teprve masový rozvoj automobilismu a letecké dopravy, kdy bylo nutné, aby dopravní prostředek nesl svou zásobu paliva sebou, a tudíž nemohl být napojen na potrubí od plynárny, a masové rozšíření elektrických rozvodů a elektromotorů pro statické aplikace např. v továrnách definitivně ukončily éru svítiplynových spalovacích motorů. Vzhledem k tomu, že naprostou jedničkou v hybridní technologii (viz aktualita akademon.cz z 24.10.2005) je firma Toyota, je možné, že Ford se bude snažit dohnat konkurenci příklonem rovnou k čisté vodíkové technologii.

Absolvent Delfstké Technologické Univerzity Crijn Bouman navrhl a sestrojil prototyp vodíkového skútru, který pohání elektromotor napájený lithiovým akumulátorem. Elektřinu pro nabíjení akumulátoru dodává vodíkový spalovací článek, a to hlavně v době, kdy elektromotor neběží. Skútr Fhybrid dojede při rychlosti 65 km/hod na jednu nádrž 200 km a jeho brzdový systém umožňuje rekuperaci, čímž sníží spotřebu asi o 10%.

Čtenář "x" 3.1.2007: moj stroj bude pracovat na tlačnej sile v kružnici Toto je začiatok likvidacie starych nečistych technolôgií uvedomujem si tu skutočnost´že by sa o mne dozvedeli klasici predaja energie, čo by sa dialo ake naivne solidarita z ich strany nie, začiatok konca ,likvidadia nepohodlných pre ich bizniz Davam si otázku prečo sa musi človek takto bát a vyjst stym čo rieši 15 rokov.

Doc.MUDr.Josef Dvořák, CSc. 24.1.2007: Autor nového perpetua mobile zapomíná, že i když by jeho stroj na bázi tlačné síly v kružnici teoreticky pracoval beze ztrát, reálný stroj tak pracovat nemůže (tření, odpor vzduchu atd.). Podstatné ovšem je, zda jeho stroj může vykonávat nějakou práci navíc. Nemusí se obávat, že by mu někdo jeho vynález zcizil. Perpetuum mobile, které by mělo praktický význam, neexistuje. Skutečné perpetuum mobile známe, je to například elektrický obvod v kruhovém vodiči, dostatečně podchlazeném, kde by se projevila supravodivost, t.j. ztráta elektrického odporu a náboj by v tomto vodiči kroužil trvale, tedy byl by mobilní perpetuálně. Jenže by nevykonával žádnou práci a proto o podobné stroje z hlediska praxe není zájem. Je to kuriozita do muzea techniky, jako každé perpetuum mobile.

 
Odeslat komentář k článku "Vodíkové novinky "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vodíkové novinky " e-mailem

Diskuse/Aktualizace