Vliv magnetického pole na supravodivost

17.8.2006

Zajímavé pozorování učinili fyzici z Universtiy of Arizona. Zjistili, že silné magnetické pole změní podstatu tzv.Cooperových párů, což je dvojice elektronů zodpovědná za supravodivost. V supravodivých látkách se elektrony spojují do dvojic, které se pak mohou pohybovat bez jakéhokoli odporu. Z makroskopického pohledu pak pozorujeme vymizení elektrického odporu. Cooperových párů však existují dva druhy. U jednoho z nich mají oba elektrony souhlasný spin, u druhého míří spiny elektronů opačně. Extrémně silné magnetické pole je však dokáže proměnit tak, že každá dvojice elektronů je jakoby průměrem prvního i druhého typy. Na supravodivém chování však tato přeměna Cooperových párů nic nezmění.

 
Odeslat komentář k článku "Vliv magnetického pole na supravodivost "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vliv magnetického pole na supravodivost " e-mailem

Diskuse/Aktualizace