Vhodnější izolátor

23.10.2008

Oxid křemičitý je tradičně používaný izolátor při výrobě čipů, ale pro vpravdě malé čipy je příliš objemný. Alternativní sloučeniny s vysokou dielektrickou konstantou jsou příliš rigidní a neizolují úplně. Pracovníci Max-Planckova ústavu ve Štutgartu nyní vynalezli potenciální izolátor obsahující cer, hliník a křemík, Ce6(AlO3)5(SiO3,5), který se automaticky organizuje do pružných filmů na křemíku při teplotách pod 1030 oC.

Odeslat komentář k článku "Vhodnější izolátor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vhodnější izolátor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace