Věda oceněná Akademií věd České republiky

20.3.2005
logo AV ČR

Akademie věd oceňovala 9.března výsledky našeho badatelského výzkumu. Za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu byly uděleny tři ceny Akademie věd ČR. Dr.Tomáš Jungwirth získal cenu za vědecký výsledek Feromagnetismus a nové spintronické jevy v polovodičích. Jde o zcela nový jev v nemagnetických polovodičích, tzv.spinového Hallova jevu, který otevírá ve spolupráci se zahraniční vědou nové možnosti využití ve spintronice. Jméno tohoto vědce proběhlo před nedávnem v souvislosti s touto spoluprací našimi sdělovacími prostředky a nadějí na značný pokrok v elektronice. Druhá cena je rovněž spojena s vědcem, který se v poslední době velice aktivně zapojuje do diskuse o postavení české vědy, s prof.RNDr.Václavem Hořejším, členem Učené společnosti ČR. S týmem tvořeným pracovníky Ústavu molekulární genetiky AV ČR RNDr.Ladislavem Anděrou, RNDr.Pavlou Angelisovou, Mgr.Tomášem Brdičkou, Mgr.Naděždou Brdičkovou, Mgr.Janem Černým, Mgr.Karlem Drbalem, PhMr.RNDr.Ivanem Hilgertem, MUDr.Odrejem Horváthem, RNDr.Vladimírem Kořínkem a Mgr.ing.Jiřím Špičku získali cenu za Soubor deseti prací zabývajících se významem membránových mikrodomén a jejich nových proteinových komponent v imunoreceptorové signalizaci. Třetí cenu udělila předsedkyně Akademie věd ČR prof.RNDr.Helena Illnerová PhDr.Kláře Benešovské, PhDr.Janu Frolíkovi, Mgr.Janě Maříkové.-Kubkové a PhDr.Ivanu Muchkovi za vědecký výsledek Stálé expozice „Příběh Pražského hradu“.Expozice zpřístupňuje dějiny Hradu od pravěku až do 20.století.

Je sympatické, že Akademie věd pokračuje dál ve snaze systematicky podněcovat aktivitu mladých vědců. Ceny Akademie pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce byly uděleny tři. Mgr.Michal Dovčiak (1973) získal cenu za práci Záření akrečních disků v silné gravitaci. Výsledky práce budou s velkou pravděpodobností používány v rentgenové spektroskopii aktivních galaktických jader a mikrokvasarů. Ing.Petr Halada (1972) byl oceněn za Soubor prací popisujících vývoj proteomických metod pro identifikaci a strukturní charakterizaci biologicky a biotechnologicky významných proteinů. Mgr. Bronislav Ostřanský (1972) byl odměněn za monografii Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky. Pojednání Úradky Boží pro nápravu lidského království šejcha Muhjiddína ibn´Arabiho. Jak se konstatuje v rozhodnutí Akademie věd, tato monografie představuje v kontextu české a slovenské orientalistiky první dosud publikovanou knihu svého druhu Za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů, které míří do praktického života, byly uděleny rovněž tři ceny. Ing.Josef Halámek a Ing.Pavel Jurák získali cenu za Nové metody neinvazivní diagnostiky nervových a kardiovaskulárních onemocnění. Výsledky vědecké práce jsou klinicky ověřovány a postupně přenášeny do klinické praxe. Nejintenzivnější spolupráce se uskutečňuje s Fakultní nemocnicí U sv.Anny v Brně a s Mayo Cliníc v Rochestru. Ing.Peter Šebo s týmem Ing.Radim Osička, Dr.Mgr.Jiří Mašín, Ing.Marek Baslert a Mgr.Jana Vodolánová získali cenu za výsledek Studium mechanismu průniku adenylát-cyklázového toxinu přes biologické membrány. Nečekané a významné výsledky posunuly chápání mechanismu průniku adenylát-cyklázového toxinu membránou cílových buněk. Mají značné použití při vývoji toxoidů adenylát-cyklazového toxinu jako nových a velmi slibných nosičů nádorových antigenů pro experimentální imunoterapii některých nádorových onemocnění. RNDr.Michal Štros s členy týmu Ing.Alena Bačíková, Mgr.Eva Muselíková-Polanská, Božena Kronerová byl odměněn za Objasnění vazby transkripčního faktoru RNA polymerázy I UBF a DNA. Tým identifikoval aminokyseliny HMG domény, které jsou absolutně nezbytné pro rozpoznávání protinádorového léčiva cisplatina navázaného na DNA.

Odeslat komentář k článku "Věda oceněná Akademií věd České republiky "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Věda oceněná Akademií věd České republiky " e-mailem

Diskuse/Aktualizace