V Grónsku nalézáme

11.6.2018
Citace:
J. R. McConnell et al., Lead pollution recorded in Greenland ice indicates European emissions tracked plagues, wars, and imperial expansion during antiquity, PNAS May 29, 2018. 115 (22) 5726-5731; published ahead of print May 14, 2018. https://doi.org/10.1073/pnas.1721818115 - J.Longman et al., Exceptionally high levels of lead pollution in the Balkans from the Early Bronze Age to the Industrial Revolution, PNAS May 29, 2018. 201721546; published ahead of print May 29, 2018. https://doi.org/10.1073/pnas.1721546115 - S.Preunkert et al., Lead and Antimony in Basal Ice From Col du Dome (French Alps) Dated With Radiocarbon: A Record of Pollution During Antiquity, Geophysical Research Letters, 46, https://doi.org/10.1029/2019GL082641
Zdroj
Korelace obsahu olova v Grónském ledovci a obsahu stříbra v římské minci s historií Středomoří. Upraveno podle J. R. McConnell et al., Lead pollution recorded in Greenland ice indicates European emissions tracked plagues, wars, and imperial expansion during antiquity, PNAS May 29, 2018. 115 (22) 5726-5731; published ahead of print May 14, 2018. https://doi.org/10.1073/pnas.1721818115

stopy vzestupu a úpadku středomořských civilizací. Stříbro, klíčový mincovní kov starověku i středověku, získávali redukčním tavením minerálu galenitu, obdobně jako dnes železo. Chemicky jde o sulfid olovnatý PbS, který může obsahovat tolik stříbra, že jeho zpracování má smysl. Olovo při tavbě unikalo do ovzduší ve značném množství. Šlo o největší starověký zdroj emisí. Díky vzdušnému proudění dosáhly emise z Pyrenejského poloostrova Grónska, kde se usazovaly a zůstaly zachovány ve vrstvách narůstajícího ledu.

21.000 chemických analýz vrstev ledu z let 1.100 př.Kr až 800 po Kr. z celkem 18 vrtů ukázalo, že koncentrace olova přesně koreluje s historií Středomoří. Nejprve pozorujeme vzestup související s fénickou a později kartaginskou kolonizací, následovaný vzestupem Říma. Krize Římské republiky v posledním století př.Kr. způsobila prudký pokles těžby. Následovalo 200 let prosperity římského míru (Pax Romana), což jeden z autorů výzkumů, prof.Andrew Wilson z Oxford University, komentuje: „Téměř čtyřnásobné množství olověných emisí v první dvou stoletích Římského císařství v porovnání s posledními desetiletími republiky ukazuje podstatný hospodářský růst pod císařskou vládou.“

Rozkvět ukončil Antoninův mor (nejspíš neštovice nebo spalničky) v letech 165 až 180 po Kr. a krize Říma ve 3.století po Kr. Stejných hodnot emisí jako ve vrcholném období císařství dosáhla Evropa až v raném středověku o více než 500 let později. Podstatný pokles emisí způsobil i Cyprianův mor, epidemie neštovic v letech 249 - 262 po Kr. Nedostatek lidí tehdy těžce postihl hospodářství i armádu.

Nejstarší znečištění z emisí při výrobě stříbra v Evropě najdeme v rašeliništi Crveni Potok v Srbsku. Je staré téměř 6.000 let.

13.5.2019: Koncentrace olova a antimonu v ledovci na Mont Blanku potvrzují přesnější grónské výsledky. Emise pocházely ze Středomoří, Francie, Španělska, Itálie a v menší míře z Německa a Anglie.

 
Odeslat komentář k článku "V Grónsku nalézáme "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "V Grónsku nalézáme " e-mailem

Diskuse/Aktualizace