Usměrňující molekula

10.9.2014
Uspořádané pole fullerenodiamantů na zlatém povrchu. Obrázek byl pořízen rastrovacím tunelovým mikroskopem a délka jeho hrany je 5 nm.   (H. Manoharan et al, Nature Communications).

Propojením molekuly fullerenu s miniaturním krystalem diamantu připravil Hari Manoharan ze SLAC National Accelerator Laboratory spolu se svými kolegy ze Spojených států, Belgie, Německa a Ukrajiny zajímavé zařízení usměrňující elektrický proud. Diamant tvořený atomy uhlíku v krychlové mřížce má tendenci elektrony ze své struktury vypuzovat. Oproti tomu fulleren, mohutná uzavřená kulovitá molekula s dutinou uvnitř, tvořená pouze desítkami uhlíkovým atomů na svém povrchu, je ochotně přijímá. Spojíme-li oba, vznikne miniaturní dioda. Elektrony mohou proudit od diamantu k fullerenu, nikoliv obráceně. Na obrázku (H. Manoharan et al, Nature Communications) pořízeném rastrovacím tunelovým mikroskopem vidíme uspořádané pole těchto molekul na zlatém povrchu. Větší kulička vespod je fulleren, pupík nahoře na něm je diamant. Hrana obrázku je 5 nm dlouhá. Vodivost jednotlivých molekul studovali vědci tak, že k nim seshora přibližovali extrémně ostrou kovovou jehlu s jediným atomem na špici.

 
Odeslat komentář k článku "Usměrňující molekula "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Usměrňující molekula " e-mailem

Diskuse/Aktualizace