Ultrafialová LED

22.5.2006

Japonským fyzikům se podařilo zhotovit diodu LED, která emituje v ultrafialové oblasti. Její aktivní zónu tvoří tenoučká vrstva nitridu hlinitého mezi p- a n-dopovanou vrstvou téže sloučeniny. Při průchodu elektřiny emituje záření o vlnové délce 210 nm. Všechny diody LED vyzařují světlo proto, že v nich vlivem průchodu proudu přecházejí elektrony do energeticky bohatšího stavu. Při svém návratu pak ztratí energii ve formě fotonu. Jeho energie a tedy vlnová délka či jeho barva je dána strukturou použité sloučeniny. Čím více energie se uvolní, tím kratší má vyzářené světlo vlnovou délku. Nitrid hlinitý se již dlouhou dobu jevil jako perspektivní materiál, až Japoncům se ho podařilo připravit v dostatečné čistotě.

 
Odeslat komentář k článku "Ultrafialová LED "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ultrafialová LED " e-mailem

Diskuse/Aktualizace