Tvorba nových bází DNA

23.5.2009

Ačkoli čtyři základní báze deoxyribonukleové kyseliny, adenin, guanin, thymin a cytosin, tvoří velkou většinu genomu, posttranslačně modifikované báze slouží různým účelům. Parazitní prvoci trypanosomy obsahují bázi označovanou J, což je modifikovaná verze thyminu, dosud neobjevená v žádném jiném organismu. Pracovníci Harvardské lékařské fakulty nyní objevili enzym TET1, který pozměňuje cytosin na hydroxymethylcytosin. Ten představuje 4–6 % cytosinů v myších embryonálních kmenových buňkách. Podobně modifikované báze byly objeveny v myším mozku pracovníky Rockefellerovy univerzity.

Monofyletismus je stav nějaké skupiny organismů, pokud zahrnuje jejího společného předka a všechny jeho potomky.

Odeslat komentář k článku "Tvorba nových bází DNA "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Tvorba nových bází DNA " e-mailem

Diskuse/Aktualizace