Titanské novinky

26.7.2006
Červený kroužek označuje dočasný útvar na povrchu Titanu, foto v nepravých barvách NASA/JPL-Caltech/ASI/Cornell.

Průzkumy Saturnova měsíce Titanu, které v roce 2004 provedla družice Cassini, ukazují, že na jeho povrchu lze nalézt úplně černé oblasti, tedy místa, která neodrážejí vůbec žádné radarové vlny zpět. Jsou tedy úplně hladké a takový povrch může mít jenom kapalina. V úvahu by připadaly nejspíš kapalné uhlovodíky methan a ethan, které na Zemi existují jen v plynné formě. Navíc tyto oblasti tvarem připomínají jezera, propojená kanály, do kterých ústí navíc jakési řeky. Jejich okraje jsou lemovány strukturami, které by mohly vzniknout při odpařování kapalin. Hypotéza, že povrch Titanu pokrývají ethanové oceány bylo poprvé publikována před více než 20 lety, avšak pozdější výzkum ji nepotvrdil (akademon.cz 5.5.2006). Nyní se poněkud zmenšená vrací alespoň v podobě jezer.

Další zajímavé údaje se podařilo získat studiem radiových signálů, které vysílá sonda Huygens z povrchu Titanu ke své mateřské družici Cassini. Radiové vlny vyslané Huygensem letí ke Cassinimu jednak přímo, jednak se odráží od povrchu Titanu a pak teprve zamíří k družici. Výsledný zachycený signál pak vzniká interferencí obou. A právě z těchto změn se podařilo vypočítat, že povrch měsíce je dosti plochý, pokrytý oblázky o průměru 5 až 10 cm. Při této příležitosti bych se možná ještě zmínil o tom, jak věda definuje oblázek. Každý sice oblázky známe, dokážeme si představit jeho okrouhlý tvar, zároveň však víme, že přesně kulatý není. Podle posledních analýz se jeho křivost průběžně mění bod od bodu, přičemž na celém povrchu je zachováno Gaussovo rozdělení křivostí. Kruh nebo povrch koule mají v každém svém bodě stejnou křivost.

4.10.2013: Z infračervených měření sondy Cassini plyne, že na povrchu Saturnova měsíce Titan se nachází propen (propylen) CH2=CHCH3. Připojil se tak k již dříve nalezenému propanu CH3CH2CH3 a propinu, jež má jednu trojnou vazbu. Vzhledem k nepřítomnosti kyslíku extrémní hořlavost propenu, na Zemi důležité průmyslové suroviny, vůbec nevadí. Atmosféru Titanu tvoří z 95% dusík, 5% methan, zbytek stopy ethanu a dalších uhlovodíků.

28.6.2014: V oblasti Ligeia Mare, druhém největším moři Saturnova měsíce Titanu, odhalil radar sondy Cassini útvar, který se tam dříve nevyskytoval. Na obrázku v nepravých barvách je vyznačen červeným kroužkem. Prostudoval ho Jason Hofgartner z Cornell University se svými kolegy na snímku z 10.7.2013. O dva týdny později, 26.7.2013, už na snímcích nebyl. Zřejmě jde o něco, co narušuje hladký povrch Titanova uhlovodíkového oceánu - vlny, bubliny, suspenze nebo plovoucí pevná látka. Zřejmě jde o součást procesů spojených s nástupem léta na severní polokouli. Letní slunovrat proběhne roku 2017. Je-li to tak, neměl by v nejbližší době tento jev zůstat osamocený.

 
Odeslat komentář k článku "Titanské novinky "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Titanské novinky " e-mailem

Diskuse/Aktualizace