Tisková zpráva AV ČR

2.2.2010
logo AV ČR

Nositelem Moultonovy medaile za rok 2009 se stal vědecký tým, jehož členem byl prof. Ing. Václav Tesař, CSc. , z Ústavu termomechaniky AV ČR. Tým získal ocenění za článek On the design and simulation of an airlift loop bioreactor with microbubble generation by fluidic oscillation publikovaný v časopise Food and Bioproducts Processing, 2009. Toto ocenění uděluje každoročně již od roku 1929 Institut chemického inženýrství (IchemE) za nejlepší vědeckou publikaci v oboru.

Profesor W. Zimmerman z univerzity v Sheffieldu ve Velké Británii přišel s myšlenkou, jak odstranit CO2 z kouřových plynů. Princip spočívá v probublávání škodlivých plynů bioreaktory, kde budou pěstovány řasy (Algae). Ty rozloží CO2 na kyslík a uhlík, který potřebují jako každá rostlina ke stavbě svých těl. Řasy bude možno dále ještě využít jako biomasu k výrobě kapalného paliva.

Úkolem profesora Tesaře v tomto projektu bylo zajistit co největší produktivitu bioreaktoru. Navrhnul a sestavil fluidický oscilátor, který umožňuje vytvářet bubliny CO2 o řád menších rozměrů, než byly doposud vytvářeny. Díky velkému povrchu pro přestup plynu a pomalému pohybu extrémně malých bublinek se dosáhlo podstatně rychlejšího růstu řas a větší produktivity.

Milan Prokop 2.3.2010: Udělení ceny se mně nezdá z energetického hlediska. Jestliže v elektrárně spálím uhlík na CO2, získám energii, ale musím minimálně stejnou energii dodat zářením řasám, aby fotosyntezou opět oddělily kyslík od uhlíku. Není tedy ekonomicky možné řasám svítit uměle. Musí se využít slunce a tak je potřeba obrovská plocha bioreaktorů. Je to tedy mnohem větší problém, než vyrobit malé bublinky pro zmenšení zařízení. Prunéřov pracuje s výkonem 1050 MW, který se získává hořením uhlíku (též zjednodušeno). Na zemský povrch dopadá energie slunce v zimním dni při zamračené obloze do 100 W na 1 metr čtvereční. Mohu tedy spočítat pouhým vydělením, že potřebuji 10,5 km2 na získání potřebné energie na fotosyntézu, aby z CO2 dokázala uvolnit kyslík. Protože musím ještě zpracovat CO2 z nočního provozu (patrně v zásobnících), potřebuji v době zimního slunovratu plochu třikrát větší, tedy 31,5km2. Vše je přibližné, nejsou uvažovány cesty mezi bioreaktory a účinnost, která by plochu ještě zvětšila. Musíme totiž počítat z velikosti dopadající sluneční energie na zemský povrch právě v zimním období, kdy je největší potřeba elektrické energie a zároveň je krátká doba slunečního svitu. Dny jsou třeba týden pochmurné. Neumím si představit velikost zásobníků CO2 z produkce elektrárny za pouhou noc. Je i nutné tuto plochu řas sklízet, sušit a především bioreaktory vytápět, jinak řasy zmrznou. Je to celé nereálné, medaile nebyla udělena oprávněně. Mám rád pokrok, takže budu jen rád, pokud se mýlím. Prostě si myslím, že i když je to hezké, nepomůže nějaké naštosování na sebe a umělé svícení. Je to stejně nereálné jako hořením vodíku vyrábět elektřinu a tou pak následně rozkládat vodu opět na vodík s očekáváním, že ještě nějaká energie nebo vodík zbude.

Odeslat komentář k článku "Tisková zpráva AV ČR "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Tisková zpráva AV ČR " e-mailem

Diskuse/Aktualizace