Systém šetřící miliony při plánovaných odstávkách elektráren

3.2.2010
logo AV ČR

Tisková zpráva AV ČR: Nový systém, který umožní v předstihu plánovat opravy turbin jaderných i parních elektráren během jejich pravidelných odstávek, byl vyvinut v Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Vhodným plánem lze např. opravy urychlit a tím docílit mnoha milionových úspor.

Metoda pro bezdotykové vyšetřování složitých strojních systémů byla vyvinuta pro účely základního výzkumu. Na principu této metody byl navržen systém, který sleduje pohyb a zjišťuje vibrace a dynamické zatěžování strojních součástí za rotace. Systém byl úspěšně testován na rotorech parních turbín. Dalším vývojem systému se podařilo, že data mohou být přenášena do počítače umístěného v laboratoři nebo ve velíně obsluhy, kde jsou vyhodnocována.

Během provozu systém např. obsluhu upozorní na případné nadměrné namáhání lopatek. Z těchto informací lze určit, které lopatky turbiny bude nutné při následné pravidelné odstávce opravit. Systém tímto umožňuje připravit opravy předem tak, aby byly provedeny v co nejkratší době.

Systém byl v loňském roce v době letní plánované odstávky namontován i na oběžná kola rotoru NT1 a NT3 turbogenerátoru TG2 Jaderné elektrárny Temelín.

Odeslat komentář k článku "Systém šetřící miliony při plánovaných odstávkách elektráren "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Systém šetřící miliony při plánovaných odstávkách elektráren " e-mailem

Diskuse/Aktualizace