Syntéza ATP sledovaná na jednotlivých molekulách F1-ATPázy

8.3.2005
struktura molekuly ATP

F1-segment H+-adenosintrifosfatázy (známé jako ATP-syntáza) je nejmenší otáčivý motor známý v přírodě. Díváme-li se na ni shora, otáčí se proti směru hodinových ručiček, jestliže hydrolyzuje ATP, a v opačném směru při syntéze ATP. Tento pohyb je poháněn segmentem Fo, který se otáčí díky průchodu protonů jeho jednotlivými podjednotkami. Pět šikovných Japonců a dva muži ze Centre National de Recherches Scientifiques provedli pokus zahrnující manipulaci s jednotlivými molekulami enzymu a různé "mikrovýrobní" techniky, aby změřili účinnost této mechanochemické transformace za použití jakési magnetické pinsety. Účinnost byla poměrně nízká s komplexem alfa-beta-gama, ale zvýšila se na 77 % po připojení podjednotky epsilon. Tato podjednotka se jeví jako esenciální pro správné spřažení funkce segmentů F1 a Fo ATPázy.

Odeslat komentář k článku "Syntéza ATP sledovaná na jednotlivých molekulách F1-ATPázy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Syntéza ATP sledovaná na jednotlivých molekulách F1-ATPázy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace