Světelná katalýza

16.10.2006

Zajímavé experimenty s potenciálně velmi významným dopadem v oblasti průmyslové katalýzy provádí tým kanadských chemiků pod vedením Alberta Stolowa. Obecně spočívá mechanismus katalýzy v tom, že pomocí další přidané látky (katalyzátoru)dojde ke vzniku meziproduktů, které mnohem ochotněji reagují žádaným způsobem, než původní sloučenina. Je při tom lhostejné, zdali se vše odehrává v homogenní směsi a jako katalyzátor fungují jednotlivé molekuly, anebo zdali dochází ke katalýze při adsorpci na površích, jako např. v automobilových katalyzátorech. Katalýza má velký význam i pro naše fyzické fungování, protože prakticky každá reakce, která probíhá v buňkách živých organismů, je umožněna enzymem, což není nic jiného než biologický katalyzátor. Stolowův tým místo katalyzátorů používá 150 femtosekund dlouhé infračervené laserové pulsy, které bez absrobce svým elektrickým vektorem ovlivňují jednotlivé energetické hladiny elektronů v molekule, čímž zásadně mění její reaktivitu.

 
Odeslat komentář k článku "Světelná katalýza "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Světelná katalýza " e-mailem

Diskuse/Aktualizace