Superizolátor

5.4.2008

Mezinárodní vědecký tým pod vedením Christopha Strunka z Řezenské univerzity pozoroval velmi neobvyklé chování tenkého filmu nitridu titanitého TiN v magnetickém poli 0,9 T při 70 mK. Ačkoliv tento materiál patří k supravodičům, za těchto podmínek jeho elektrický odpor neklesá k nule, ale naopak, roste k extrémne vysokým hodnotám. Jde tedy o jakýsi superizolátor. Do tohoto stavu se nitrid titanitý dostane při přechodu z normálního vodiče na supravodič. Látka se stane supravodivou, pokud se v ní mohou pohyboval elektrony ve zvláštním kvantovém stavu jako tzv. Cooperovy páry. Za jistých podmínek však magnetické pole pronikající do materiálu může jejich volnému pohybu zabránit. Tak se supravodič přemění na superizolátor. I když jde o bezesporu velmi zajímavý jev, od jeho praktického využití jsme zatím velmi daleko.

 
Odeslat komentář k článku "Superizolátor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Superizolátor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace