Střízlíci mají kliku

25.10.2018
Citace:
Leonard Nunney, Size matters: height, cell number and a person's risk of cancer, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 24 October 2018, Volume 285, issue 1889, DOI: 10.1098/rspb.2018.1743
Zdroj
Makrofágy (typ bílých krvinek) pohlcují nádorovou buňku (Susan Arnold, volné dílo, via Wikimedia Commons).

S každými deseti centimetry výšky vzroste pravděpodobnost vzniku rakoviny u mužů o 9% a u žen o 12%. Čím větší organismus, tím více buněk, a tím větší úhrnná pravděpodobnost vzniku mutace, která způsobí zhoubné bujení. Vyplývá to z rozsáhlé studie výskytu 23 typů nádorů s desítkami tisíc účastníků. Teoretické předpovědi založené na množství tělních buněk poskytují odpovídající hodnoty po řadě 11% a 13%, což je docela slušná shoda. Výška u nekuřáků představuje větší riziko vzniku rakoviny plic než kouření. Obezita má svou vlastní zákonitost vzniku rakoviny a nekoreluje s vlivem výšky.

Pět ze 23 studovaných typů rakoviny nevykazuje žádnou korelaci s výškou: nádory slinivky, žaludku, jícnu, ústní dutiny a děložního hrdla. Na vině jsou nejspíš vnější faktory, jako strava a virové infekce. Naopak silnou korelaci nacházíme u melanomu, zhoubného nádoru kůže. Odpovědný je růstový faktor IGF-1, kterého mají vysocí lidé více a který vyvolává množení řady kožních buněk.

Zvláštní je, že závislost vzniku rakoviny na velikosti organismu platí mezi savci jen uvnitř druhu, nikoli mezi jednotlivými druhy. Slon netrpí rakovinou častěji než člověk. Možné vysvětlení je, že záleží spíše na četnosti dělení buněk než na jejich celkovém počtu.

Luboš Hemala 26.10.2018: Zombie gene protects against cancer -- in elephants (August 14, 2018) https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180814173643.htm

 
Odeslat komentář k článku "Střízlíci mají kliku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Střízlíci mají kliku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace