Stejnosměrný svět

20.11.2013
Vizualizace budoucího technologického centra

Tisková zpráva společnosti Nupharo a.s.: Celosvětovým standardem pro distribuci energie byl po uplynulé století téměř výhradně střídavý proud. Ten se prosadil v boji s proudem stejnosměrným především proto, že bylo snazší jej přenášet na větší vzdálenosti. V dnešní době je však přeprava stejnosměrného proudu na větší vzdálenosti (ve vysokém napětí) už technicky vyřešena a navíc umíme stejnosměrný proud vyrábět lokálně, třeba ze sluneční energie a vytvářet energeticky soběstačné „ostrovní systémy“. Do popředí tak stále více vystupují výhody, které má původně upozaděný stejnosměrný proud. Mezi jeho přednosti patří zejména lepší kompatibilita s obnovitelnými a lokálními zdroji energie, vyšší účinnost a také šetrnost vůči životnímu prostředí. Jako příklad může posloužit osvětlení LED, které je založené na stejnosměrném proudu a je zhruba o 75 % účinnější než běžné umělé osvětlení. Stejnosměrný proud je tak ve finále mnohem ekologičtější než proud střídavý, protože k jeho využití je potřeba méně energie a spotřeby. Přechod na stejnosměrný proud by pomohl uspořit energii také proto, že elektronická příslušenství jako počítače, telefony, LED osvětlení či televizory, stejně jako elektrická kola nebo elektrická auta, už dnes ve skutečnosti stejnosměrný proud používají. Mají ale uvnitř zabudované konvertory nebo akumulátory které střídavý proud mění na stejnosměrný. Při tomto procesu však vzniká energetická ztráta okolo 15 %. Množství elektronických spotřebičů, které pro svůj život potřebujeme, se však stále zvyšuje – a množství ztracené energie je tak stále větší.

V severních Čechách vyrůstá technologický inkubátor Nupharo, který má ambice přilákat zavedené firmy i start-upy z celého světa a hrát výraznou roli v rozvoji technologií využívajících stejnosměrný proud. Areál s názvem Nupharo Park se staví u dálnice D8 ve Žďárku na Ústecku a bude disponovat plochou o rozměrech 16 000 m2. Jeho dokončení je plánováno na rok 2015. Odhadovaná investice na výstavbu parku je 500 milionů korun.

David 20.11.2013: Není příklad s LED osvětlením zavádějící? Účinnost LED je určitě lepší proti běžným zdrojům i při střídavém proudu. O kolik je účinnější LED na stejnosměrném proti střídavému proudu ? 15% ?

Jan Langr 22.11.2013: Jak je to s vedením elektrické energie na velké vzdálenosti? Když pro snížení ztrát je napětí ve vedení od pár kV do několik MV. Jak potom jednoduše snížit napětí na použitelných několik voltů, když nejde použít transformátor? Ztráty při převodu na střídavý proud, změnu napětí a opačně asi nebudou zanedbatelné. O ceně takového zařízení ani nemluvě.

Pavel Trávník 26.11.2013: To by pak u koncového uživatele byly třeba současně zásuvky na 5V, 15V, 100V ss? Asi by bylo obtížné sjednotit napájecí napětí všech spotřebičů na jednu hodnotu. Pokud by se používaly měniče, asi by to ztratilo větší část kouzla.

Jan 11.8.2014: Střídavý proud není snazší na větší vdálenosti přenášet, naopak je to díky skin-efektu komplikovanější. V době Edisona a Tesly však bylo zásadně jednodušší střídavý proud transformovat. Větší nesmysl než "vyšší účinnost stejnosměrného proudu" jsem již dlouho nečetl. V dnešní době převahy elektronických měničů je z hlediska ztrát srovnatelné, zda síť bude stejnosměrná či střídavá. Tvrzení o 15% ztrát je podloženo čím? Pokud bude osazenstvo technologického parku publikovat takovéto články, mám o účelném využití evropských dotací závažné pochyby.

Odeslat komentář k článku "Stejnosměrný svět "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Stejnosměrný svět " e-mailem

Diskuse/Aktualizace