Spektrum masa

10.1.2020
Citace:
Islam K et al. Autofluorescence excitation-emission matrices as a quantitative tool for the assessment of meat quality. J. Biophotonics. 2019;e201900237, https://doi.org/10.1002/jbio.201900237
Zdroj
Fluorescenční spektra na ose y vlevo vybuzená ultrafialovým zářením s vlnovou délkou na ose x, (a) libové hovězi, (b) tučné hovězí, (c) libové telecí, (d) tučné telecí. Na ose y vpravo vidíme intezitu vybuzeného záření,  obr.Islam K et al. Autofluorescence excitation-emission matrices as a quantitative tool for the assessment of meat quality. J. Biophotonics. 2019;e201900237. © 2019 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.

Čerstvost masa snadno určíme pomocí fluorescenčních spekter, což je mnohem objektivnější metoda než dosavadní vizuální hodnocení barvy a soudržnosti svalových vláken. Excitace ultrafialovými vlnovými délkámi 250 - 350 nm vybudí v tukové tkáni fluorescenci vitaminu B a v tucích rozpustných vitamínů A, D, K1 a K2 a ve svalových vláknech fluorescenci aminokyseliny tryptofanu. Tato odezva se reprodukovatelně mění v čase, takže po kalibraci snadno určíme stáří flákoty.

„Práce ukazuje nové možnosti objektivního hodnocení kvality masa pomocí LED diod a zachycené optické odezvy tkáně. Je zajímavé, že technologii, která byla původně vyvinuta pro masný průmysl, můžeme rovněž využít v lékařském a biomedicínském výzkumu. Princip, na kterém je metoda založena, tj. detekce specifické autofluorescence různých složek tkáně, umožňuje hodnocení struktury a funkčního stavu tkání a nevyžaduje odběr vzorků tkání pro biochemickou histologickou analýzu. Proto lze naši studii považovat za možný krok k neinvazivní bezbolestné diagnostice v medicíně,“ uvádí spoluautorka výzkumu Anna Guller z Macquarie University v Sydney.

Miloš 26.2.2020: LED = Light Emitting Diode. Není nutné zdůrazňovat, že plechovka je plechová, sklenice skleněná...

27.2.2020: Dík za Váš názor. Máte pravdu, správně je elektroluminiscenční dioda. Google na základě vyhledávání výrazu LED dioda ukáže přes 20 milionů výsledků. To se docela nadřete, než to sdělíte všem :-) Btw. sklenice může být plastová...

 
Odeslat komentář k článku "Spektrum masa "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Spektrum masa " e-mailem

Diskuse/Aktualizace