Snažší čtení genetického kódu

31.8.2008

Vědci z Lawrence Berkeley National Laboratory vynalezli novou metodu čtení genetického kódu. Destičku, na níž jsou chemicky navázány segmenty nukleové kyseliny určené ke čtení, ponoří do roztoku s obsahem velmi malých skleněných elektricky nabitých kuliček. Kamera snímá jejich Brownův pohyb. Z jeho vyhodnocení pak přesně určíme rozložení náboje na řetězcích DNA nebo RNA. Vzhledem k tomu, že každou molekulu nukleové kyseliny tvoří jen čtyři opakující se segmenty, z distribuce náboje můžeme přesně určit jejich strukturu.

 
Odeslat komentář k článku "Snažší čtení genetického kódu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Snažší čtení genetického kódu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace