Sklovina prozradí postavení

14.12.2019
Citace:
L.Marawall Buckwalter, J.Baten, Valkyries: Was gender equality high in the Scandinavian periphery since Viking times? Evidence from enamel hypoplasia and height ratios, Economics and Human Biology, Volume 34, August 2019, Pages 181-193, doi: 10.1016/j.ehb.2019.05.007
Zdroj
Hypoplasie skloviny způsobená nedostatečnou výživou, foto Otis Historical Archives Nat'l Museum of Health & Medicine [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)].

Množství a kvalita stravy výrazně odrážela sociální postavení. Osoby společensky výše postavené měly ve středověku lepší stravu než ostatní. Zajímavé informace o rozvrstvení společnosti přináší studium tzv. lineární hypoplasie skloviny u archeologických kosterních nálezů. Jde o nedostatečný vývoj skloviny v důsledku nedostatečné výživy. Analýza ukázala, že postavení žen za vikinských časů ve venkovských oblastech Skandinávie bylo rovnocenné mužům. „Ženy ze severských zemích mohly podporovat mýty o Valkýrách: byly silné, zdravé a vysoké,“ komentuje jeden z výzkumníků Joerg Baten z Eberhard Karls Universität Tübingen.

Pouze ve velkých obchodních centrech jako Lund nebo Sigtuna na tom ženy byly o něco hůře. I v pozdějších středověkých časech byla postavení skandinávských žen lepší než ve zbytku Evropy, což se projevovalo lépe vyvinutou sklovinou. Hypoplasie (nedostatečné vyvinutí) skloviny je obecný příznak reakce organismu na nepříznivé okolní podmínky. „V naší studii jsme předpokládali, že dívky a ženy by statisticky trpěly větším poškozením, pokud by dostávaly méně jídla a péče než mužští členové společnosti,“ vysvětluje Laura Marawall Buckwalter z téže univerzity.

 
Odeslat komentář k článku "Sklovina prozradí postavení "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Sklovina prozradí postavení " e-mailem

Diskuse/Aktualizace