Sklo na obloze

11.10.2008

Některé roztoky ve vodě rozpustných organických molekul vytvářejí sklo při teplotách pod –43 °C. Ve vrchní troposféře, kde se tvoří řasovité ciry, panují takové teploty a tvorba skla by tam mohla bránit příjmu vody aerosolovými částicemi a růstu ledových krystalů, což by mělo vliv na tvorbu mraků. Pracovníci univerzity v Bielefeldu zkoumali tvorbu skla v různých roztocích v laboratorních podmínkách a zjistili, že sklo se nejsnadněji tvoří z velkých organických molekul při vysoké vlhkosti. Podobné studie by mohly pomoci při odhadu regionálního i globálního vlivu tvorby atmosférického skla na počasí.

Odeslat komentář k článku "Sklo na obloze "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Sklo na obloze " e-mailem

Diskuse/Aktualizace