Širokospektrální Rydberg

21.3.2020
Citace:
David H Meyer et al., Assessment of Rydberg atoms for wideband electric field sensing, Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, Volume 53, Number 3, 2020, http://dx.doi.org/10.1088/1361-6455/ab6051
Zdroj
Uspořádání experimentu s Rydbergovými atomy. Ve skleněné nádobce vpředu laserový paprsek excituje atomy do Rydbergova stavu. Elektromagnetické pole ze zlaté antény v pozadí je rozkmitá. Informaci o frekvenci vepíší Rydbergovy atomy zpět do laserového paprsku.

Neobyčejně širokospektrální detektor elektromagnetických vln vznikl ve vývojových laboratořích US Army. Zachytí veškeré záření pod 100 GHz, tedy vše od infračerveného záření až po nejdelší radiové vlny. Základ tvoří Rydbergovy atomy, které získáme, pokud excitujeme např. laserem alespoň jeden elektron do výrazně vyšší energetické hladiny. Vzdálí se tím od jádra, takže průměr celého atomu podstatně vzroste, a to až 200 násobek atomu v základním stavu. Několik takových atomů spojených chemickou vazbou může vytvořit Rydbergovu molekulu. „Nové senzory mohou být velmi malé a prakticky nedetekovatelné, což vojákům přináší značnou výhodu,“ soudí spoluautor výzkumu David H Meyer z Army Research Laboratory.

 
Odeslat komentář k článku "Širokospektrální Rydberg "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Širokospektrální Rydberg " e-mailem

Diskuse/Aktualizace