Široké zapojení mikroRNA v proteosyntéze

30.9.2008

miRNA jsou endogenní ribonukleové kyseliny většinou s 23 nukleotidy, které se párují s informační (mediátorovou) mRNA, aby snížily expresi příslušných genů. Ovlivňují vývoj a stabilitu mnoha mRNA. Nyní byl proveden výzkum na úrovni celého genomu HeLa buněk a sledován vliv miRNA na aktivitu několika tisíc proteinů. Zjistilo se, že jediná miRNA je schopna potlačit produkci několika set proteinů, i když stupeň inhibice není velký (obvykle okolo 30 %). Kromě těchto vlivů inhibují miRNA přímo translaci stovek genů. Zdá se tedy, že jediná miRNA je schopna přímo nebo nepřímo ovlivňovat zpracování tisíců genů.

Odeslat komentář k článku "Široké zapojení mikroRNA v proteosyntéze "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Široké zapojení mikroRNA v proteosyntéze " e-mailem

Diskuse/Aktualizace