SASER – zvuková obdoba laseru

9.6.2006

Ve spolupráci britských a ukrajinských vědců vzniklo zařízení SASER (sound amplification by stimulatied emission of radiation), což je zdroj koherentního ultrazvuku, tedy zvukového vlnění prostředí o stejné frekvenci a fázi. Ten vzniká vlastně na mřížce tvořené střídavě proužky arsenidu hlinitého a arsenidu galitého, tedy s pomocí stejného zařízení, kterým se v mikroelektronice získávají terahertzové elektromagnetické vlnění. Jenže interakcí dopadajícího zvuku ve vzduchu a povrchový fononů (kvantovaných mechanických kmitů mřížky) se získá zesílený koherentní zvukový signál. Pro srovnání - naše ucho zachytí zvuk o frekvenci do 20 kHz. Nové zařízení by mohlo najít uplatnění v telekomunikační technice.

 
Odeslat komentář k článku "SASER – zvuková obdoba laseru "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "SASER – zvuková obdoba laseru " e-mailem

Diskuse/Aktualizace