Rychlost zkresluje

26.3.2019
Citace:
N.M.Anspach et al., A little bit of knowledge: Facebook’s News Feed and self-perceptions of knowledge, Research & Politics, Volume: 6 issue: 1, 2019, https://doi.org/10.1177/2053168018816189
Zdroj
Dunningův–Krugerův jev - závislost přesvědčení o vlastních znalostech na skutečné úrovni znalostí.

Studie provedená s 990 lidmi ukázala, že pokud informace o politice získávají pouze prostřednictvím facebooku, jsou jejich znalosti zpravidla limitované. Naprostá většina přečte pouze krátký úvod, a nikoliv celý příspěvek. K řadě důležitých informací vůbec nedojdou, takže získávají zkreslený pohled na věc. Zároveň žijí v přesvědčení, že se v problematice orientují mnohem lépe, než je tomu doopravdy. Studium titulků ve News Feed facebooku má jediný pozitivní rys, a to získání povědomí, že problém existuje. K naprostému zkreslení informace může dojít i pouhým selektivním výběrem jinak pravdivých skutečností.

Psychologové nazývají takové kognitivní zkreslení Dunningův–Krugerův jev. Lidé s nízkou úrovní znalostí výrazně přeceňují vlastní pochopení problematiky a nemají zájem získávat nové informace. Závislost přesvědčení o vlastních znalostech na jejich skutečné úrovni vidíme na obrázku. Kognitivní zkreslení (angl. cognitive bias) je ve wikipedii definováno jako systematická, opakovaná chyba v myšlení, rozhodování, odhadech, vzpomínkách, zapamatování a jiných myšlenkových procesech, přičemž závěry o jiných lidech a situacích mohou v těchto případech být vyvozeny nelogickým způsobem.

 
Odeslat komentář k článku "Rychlost zkresluje "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rychlost zkresluje " e-mailem

Diskuse/Aktualizace