Rozmanitost hor

30.12.2018
Citace:
A.Antonelli et al., Geological and climatic influences on mountain biodiversity, Nature Geoscience, volume 11, pages 718–725 (2018), doi: 10.1038/s41561-018-0236-z - C.Rahbek et al., Humboldt’s enigma: What causes global patterns of mountain biodiversity? Science 13 Sep 2019: Vol. 365, Issue 6458, pp. 1108-1113 DOI: 10.1126/science.aax0149 - C.Rahbek et al., Building mountain biodiversity: Geological and evolutionary processes, Science 13 Sep 2019: Vol. 365, Issue 6458, pp. 1114-1119 DOI: 10.1126/science.aax0151
Zdroj
Kozorožec alpský (Capra ibex), foto Vaclav Ourednik, Alpine Astrovillage.

Hory zabírají desetinu zemského povrchu, hostí však čtvrtinu suchozemských druhů zvířat. Vyšší biodiverzitu způsobuje rozmanitější prostředí. V horách díky četnějším geologickým procesům nacházíme více typů hornin a půd. Reliéf způsobuje rozdíly v lokálním klimatu. Podmínky na sluneční straně údolí mohou být úplně jiné než na protilehlé. Erozi ovlivňují i dešťové stíny. „V horských oblastech je biodiverzita zvlášť vysoká v oblastech, kde je geologická rozmanitost vysoká, tj. existuje mnoho různých druhů hornin a půd a míra eroze je dlouhodobě nízká," upřesňuje spoluautor výzkumu Andreas Mulch z Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem.

Svišť horský (Marmota Marmota), foto Vaclav Ourednik, Alpine Astrovillage. Sledování 20.000 druhů obratlovců v horských oblastech pěti kontinentů ukazuje, že existují i lokální rozdíly. Klíčový faktor v Alpách, Karpatech a Pyrenejích je rozmanitost půdních typů. V amerických pohořích je rozhodující reliéf. „Geologické faktory jsme doposud zanedbávali. Jde o složitou interakci, protože hora prostě nesedí na místě, ale dlouhodobě se vyvíjí a ovlivňuje klima, např. vytvářením dešťového stínu,“ uvádí Susanne Fritz ze Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum.

Bezpochyby jde o zajímavé, byť nikoliv neočekávané výsledky. Možná by bylo přínosné brát v úvahu i stáří zkoumaných biotopů. Jedna z hypotéz objasňuje bohatost tropických biotopů delší dobou trvání. Vznikly totiž o miliony let dříve než biotopy mírného pásu.

16.9.2019: Při definici hor od nižších nadmořských výšek získáme ještě přesvědčivější obraz. Na čtvrtině rozlohy pevné země žije přes 85% obojživelníků, ptáků i savců. „Lidé si často myslí, že horské klima je trvale drsné. Ve skutečnosti nacházíme například v nejpestřejší horské oblasti světa, v severních Andách, polovinu známých klimatických typů - a na relativně malém prostoru,“ vysvětluje Michael K.Borregaard z Kodaňské univerzity.

 
Odeslat komentář k článku "Rozmanitost hor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rozmanitost hor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace