Rozkmitáme, vyladíme...

21.1.2020
Citace:
Dawley, N.M., Marksz, E.J., Hagerstrom, A.M. et al. Targeted chemical pressure yields tuneable millimetre-wave dielectric. Nat. Mater. (2019) doi:10.1038/s41563-019-0564-4
Zdroj
Schematické obrázky studovaných krystalových struktur a jejich zobrazení v rastrovacím transmisním elektronovém mikroskopu. Nejlepších mikrovlnných a terahertzových vlastností bylo dosaženo ve vzorcích s n = 6 (úpln vpravo). Žluté oktaedry zobrazují TiO6 vrstvy, větší zelené a červené body značí atomy stroncia a barya..

Nový materiál vznikl pro mobilní sítě páté generace. Za frekvencí požadovaných pro 5G sítě, tedy 24 až 72 GHz, funguje s mnohem menšími ztrátami než látky dosud známé. Jde o směsný oxid stroncia, titanu a barya o složení (SrTiO3)n-m(BaTiO3)mSrO. Jeho strukturu vidíme na obrázku nejvíce vpravo. „Vytvořili jsme látku s novou krystalovou strukturou, která dosud v přírodě neexistovala, protože je sama o sobě termodynamicky nestabilní. Nám se ji podařilo stabilizovat interakcí s podložkou, na kterou byl materiál deponován. Získali jsme tak systém s unikátními fyzikálními vlastnostmi vhodnými pro mikrovlné aplikace. Náš materiál může pracovat až do 125 GHz, tedy výše než požadují mobilní sítě 5G,“ říká Stanislav Kamba z Fyzikálního ústavu AV ČR, šéf výzkumného týmu, který měl na vzniku nového materiálu rovněž podíl.

Zmíněnou podložku tvoří rovněž dosti exotický materiál, směsný oxid dysprosia a skandia DyScO3. Úplný text tiskové zprávy AV ČR si můžeme přečíst zde.

 
Odeslat komentář k článku "Rozkmitáme, vyladíme... "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rozkmitáme, vyladíme... " e-mailem

Diskuse/Aktualizace