Rostliny ovlivňují okolí

3.2.2020
Citace:
Manohar, M., Tenjo-Castano, F., Chen, S. et al. Plant metabolism of nematode pheromones mediates plant-nematode interactions. Nat Commun 11, 208 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-019-14104-2 - Ilenne Del Valle et al., Soil organic matter attenuates the efficacy of flavonoid-based plant-microbe communication, Science Advances 29 Jan 2020: Vol. 6, no. 5, eaax8254. DOI: 10.1126/sciadv.aax8254
Zdroj
Chemická struktura askarosidu č.18 a č.9.

Rostliny narušují feromonovou komunikaci půdních hlístic (Nematoda), když jim ožírají kořínky. Hlístice jako feromony využívají skupinu sloučenin zvaných askarosidy (angl. ascarosides). Askarosid č.18 uvolňovaný do půdy oznamuje ostatním hlísticím: „Hej, všichni sem, jsou tu chutné kořínky!“. Účinek askarosidu č.9 je právě opačný: „Táhněte jinam, už je nás tady už moc!“ Rostliny při zachycení akarosidu č.18 jednak posilují imunitní systém, jednak sloučeninu přeměňují na č.9, který uvolňují do půdy, aby odehnaly blížící se hladové žrouty. Feromony jsou sloučeniny sloužící ke komunikace mezi jedinci téhož druhu. Substance vylučovaná jedním jedincem přiměje jiného jedince téhož druhu k určité akci. Akarosid č.9 z hlediska hlístic je feromon, avšak z hlediska rostliny o feromon nejde, přestože působí stejně, ale na jiný organismus.

Hlístice háďátko obecné (Caenorhabditis elegans), obr. Bob Goldstein, Wikimedia Commons, GNU Free Documentaion License 1.2.„Publikace popisuje starobylou interakci. Všechny hlístice produkují askarosidy a rostliny se během miliónů let musely naučit, jak s těmito molekulami manipulovat. Rostliny nejsou pasivní zelené objekty. Jsou aktivními účastníky oboustranného dialogu s okolním prostředím, v jehož dešifrování budeme pokračovat,“ komentuje šéf výzkumného týmu prof. Frank C.Schroeder z Cornell University. Startupová společnost Ascribe Bioscience připravuje uvedení ochranného prostředku proti hlísticím na trh pod názvem PhytalixTM.

Tolice vojtěška (Ivar Leidus, CC BY-SA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 s flavonoidy zeshora dolů naringeninem, quercetinem (kvercetinem) a luteolinem, jimiž svolává bakterie.Kytičky umí ještě více. Experimenty s vojtěškou (tolice vojtěška, Medicago sativa, angl. alfalfa) z čeledi bobovitých (Fabaceae) ukázaly, že při poklesu množství rozpustných organických sloučenin v půdě vylučuje flavonoidy, kterými z okolí přitahuje bakterie Ensifer meliloti schopné fixovat atmosférický dusík. Regulace symbiózy s těmito bakteriemi je pro rostlinu velmi důležitá, jak vysvětluje spoluautorka publikace Caroline A. Masiello z Rice University v texaském Houstonu: „Vztahy se symbionty jsou metabolicky nákladné. Rostliny musí platit mikrobům fotosyntetizovaným cukrem výměnou za živiny z půdy vytěžené mikroby. Mikrobiální symbionti mohou být opravdu drahými subdodavateli, kteří někdy odeberou významnou část produktů fotosyntézy.

 
Odeslat komentář k článku "Rostliny ovlivňují okolí "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rostliny ovlivňují okolí " e-mailem

Diskuse/Aktualizace