Řidiči, pozor!

29.5.2020
Citace:
M.E.Hair et al., Noninvasive Concept for Optical Ethanol Sensing on the Skin Surface with Camera-Based Quantification, Anal. Chem. 2019, 91, 15860-15865, DOI: 10.1021/acs.analchem.9b04297 - https://phys.org/news/2020-01-forensic-chemist-marijuana-use-based.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
Zdroj
Reakční schéma barevné reakci dokazující přítomnost ethonolu v potu.

Nová metoda není třeba porušit povrch těla např. injekcíneinvazivního? stanovení obsahu etanolu v těle z potu je mnohem jednodušší i průkaznější než klasický elektrochemický způsob pomocí známého dechového analyzátoru. Jde o chemickou reakci snadno proveditelnou pomocí indikátorového papírku, který vám policista prostě přiloží na kůži. Reakční směs tvoří dva enzymy, alkoholoxidáza (AOx; E.C. 1.1.3.13) a peroxidáza z křenu selského (HRP, E.C.1.11.1.7) spolu s 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonovou kyselinou (ABTS). Schéma vidíme na obrázku. Přítomnost alkoholu v potu se projeví vznikem modrozeleného zabarvení, protože vznikající oxidovaná ABTS absorbuje světlo vlnové délky 405 nm. Jeho intenzita je úměrná koncentraci etanolu na povrchu kůže, která je úměrná jeho množství v těle. Výsledek lze odečíst a vyhodnotit bez spektrometru pomocí jednoduché aplikace ve smartphonu.

O výhodách nové metody https://www.albany.edu/news/93001.phphovoří šéf výzkumného týmu? Jan Halámek z University of Albany: „Dechový test závisí na nespecifických elektrochemických reakcích pro stanovení množství alkoholu cirkulujícího v krvi na základě množství etanolu v dechu. Tento systém je nepřesný a často není u soudu použitelný. Kvůli menšímu množství chyb předpokládáme, že náš indikátorový papírek je všestranější a přesnější, takže je použitelný pro právní účely. Náš test může provést okamžitě policista nebo kdokoli, než se rozhodne usednout za volant.“ Ale pozor, to není vše! Halamkův tým pracuje na indikátorovém papírku, který by změnou barvy detekoval v potu přítomnost THC (tetrahydrokanabinol), psychoaktivní složky marihuany. Využití smartphonů pro terénní i laboratorní stanovení je v analytické chemii stále častější.

Podrobnější, slovní popis chemické reakce: Za přítomnosti vzdušného kyslíku oxiduje enzym alkoholoxidáza etanol CH3CH2OH na acetaldehyd CH3CHO. Při tom vzniká peroxid vodíku H2O2, který pomocí enzymu peroxidázy oxiduje ABTS na modrozelený produkt.

Vlastimil 1.6.2020: Samotná detekce THC na kůži není podle nových výzkumů i praxe v některých státech postačující, jedná se jen o orientační zkoušku, rozhodující je množství THC v krevní plazmě.

 
Odeslat komentář k článku "Řidiči, pozor! "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Řidiči, pozor! " e-mailem

Diskuse/Aktualizace