Řídí se metabolismus glukosy cirkadiánním rytmem?

21.3.2005

Aktivita plné desetiny genů kódujících transkripční faktory osciluje v cirkadiánním rytmu, na nějž jsou prakticky všichni živočichové naprogramováni. Dva základní geny, hrající roli v této oblasti, zvané Bmal1 a Clock, se nyní objevují jako velmi důležité v metabolickém syndromu, což je stav postihující třetinu až polovinu populace ve vyspělých zemích, kde zahrnuje obezitu, vysoké hladiny triacylglycerolů, rezistenci k insulinu a vysoký krevní tlak. Poněkud překvapivě bylo nyní zjištěno, že hladina glukosy v krvi (alespoň u myší), která je nejvyšší po ránu, u mutantních myší bez funkčního genu Bmal1 vyšší nebyla. Takoví živočichové se ani nedokázali zotavit z insulinem navozené hypoglykemie.

Odeslat komentář k článku "Řídí se metabolismus glukosy cirkadiánním rytmem? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Řídí se metabolismus glukosy cirkadiánním rytmem? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace