Revoluční objev nového typu antibiotik

9.6.2006
struktura platensimycinu

Bakteriální infekce zůstává nebezpečnou chorobou, protože se stále objevují bakterie rezistentní k současným antibiotikům, Přes velké úsilí vědců od roku 1960 byl pokrok v této oblasti poměrně malý. Nyní byl objeven platensimycin, produkovaný bakterií Streptomyces platensis. Tato látka vykazuje široké spektrum aktivity proti Gram-pozitivním bakteriím tím, že blokuje syntézu buněčných lipidů. Dochází k tomu inhibicí jedné ze syntáz, a to vazbou platensimycinu na acyl-enzymový intermediát cílového proteinu. Tato látka zcela odstraní infekci bakterií Staphylococcus aureus a je účinná i na S. aureus a enterokoky rezistentní k vankomycinu. Platensimycin má velice široké spektrum účinnosti, funguje in vivo a nebyla u něj zjištěna žádná toxicita. Je to polycyklická látka o složení C24H27NO7 s molekulovou hmotností 441,5.

Odeslat komentář k článku "Revoluční objev nového typu antibiotik "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Revoluční objev nového typu antibiotik " e-mailem

Diskuse/Aktualizace