Rakovinu prozradí modrá moč

6.9.2019
Citace:
C.N.Loynachan et al., Renal clearable catalytic gold nanoclusters for in vivo disease monitoring, Nature Nanotechnology, volume 14, pages 883–890 (2019) DOI: 10.1038/s41565-019-0527-6
Zdroj
Nahoře vzorky moči myší s nádorem střeva, dole zdravých, oboje pro provedení testu pomocí zlatých nanočástic, foto Imperial College London.

Pomocí zlatých nanočástic lze zjistit rakovinu tlustého střeva jednoduchým testem moči. Neškodný bílkovinný komplex Au nanočástic má právě takovou strukturu, aby podlehl působení enzymu MMP9 a rozpadl se. MMP9 je typ matrixové metaloproteinázy typický pro střevní tumor. Štěpením kolagenu, pojiva okolních zdravých tkání, vytváří místo pro nádor. Uvolněné zlaté nanočástice jsou dostatečně malé (kolem 2 nm), aby prošly ledvinami do moči. Po přidání peroxidu vodíku a 3,3',5,5'-tetramethybenzidinu (TMB) do odebraných vzorků moči dojde ke zmodrání, jsou-li zlaté nanočástice přítomny. Katalyzují rozklad peroxidu, který oxiduje TMB do modře zbarvené formy.

Vlevo bezbarvá forma 3,3',5,5'-tetramethybenzidinu, vlevo jeho modrá, oxidovaná. Šéfka výzkumu profesorka Molly M. Stevens z Imperial College London soudí, že „díky barevné chemické reakci lze tento test použít bez nasazení drahých laboratorních přístrojů vyžadujících kvalifikovanou obsluhu. Jednoduchý odečet lze provést fotoaparátem smartphonu a odeslat vzdálenému poskytovali zdravotní péče pro zajištění léčby.“ Pokusy zatím proběhly jen na laboratorních myších, ale důvodně můžeme očekávat, že u lidí nebude rozdíl.

 
Odeslat komentář k článku "Rakovinu prozradí modrá moč "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rakovinu prozradí modrá moč " e-mailem

Diskuse/Aktualizace