Ptáci brání ryby

29.1.2020
Citace:
Ocean sentinel albatrosses locate illegal vessels and provide the first estimate of the extent of nondeclared fishing, Henri Weimerskirch, Julien Collet, Alexandre Corbeau, Adrien Pajot, Floran Hoarau, Cédric Marteau, Dominique Filippi, Samantha C. Patrick, Proceedings of the National Academy of Sciences Jan 2020, 201915499; DOI: 10.1073/pnas.1915499117
Zdroj
Sledovací zařízení pro albatrosy, upraveno podle PNAS, doi: 10.1073/pnas.1915499117.

Albatrosi, kteří kromě hnízdění tráví veškerý čas na moři nebo poletováním nad ním, by mohli pomoci v boji proti ilegálnímu rybolovu. 170 ptáků obdrželo speciální 65 gramů vážící výbavu s detektorem radiových vln, GPS, anténou satelitního systému Argos pro komunikaci (viz obr.). Energii dodával fotovoltaický článek. Přístroj zachycuje radarové vlny lodí v dosahu a podle automatického identifikačního systému rozezná lodi lovící ryby legálně, v souladu s mezinárodními dohodami. Ostatní plavidla jsou s největší pravděpodobností ilegální rybáři, protože pokusy proběhly mimo nákladní lodní trasy v jinak pustých oblastech jižních moří. Albatrosi prozkoumali oblast o rozloze 47 milionů čtverečních kilometrů, tedy 13% rozlohy světového oceánu. Vzhledem k tomu, že dobrá třetina rybářských lodí na volném moři loví ilegálně, mohlo by omezení jejich činnosti významně přispět k ochraně oceánských ryb.

Albatros stěhovavý (Diomedea exulans), jeden ze zástupců početné čeledi albatrosovitých (foto autor: Mark Jobling –http://en.wikipedia.org/wiki/Image:070226_wandering_albatross_off_Kaikoura_3.jpg, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2144108).Čtyři rody albatrosovitých (Diomedeidae) patří k největším létajícím ptákům planety. Dorůstají váhy 10 kg, výšky 50 cm a rozpětí přes 3 metry. Délka zobáku dosahuje 14 až 19 cm. Žijí v jižních mořích i severním Pacifiku. Žerou mořské živočichy a pijí slanou vodu. Řada z nich patří mezi ohrožené. Některé druhy se dožívají až 40 let. Pohlavně dospívají ve 4 až 6 letech, další až 3 roky jim zabere, než vytvoří pár a zahnízdí. Zpravidla setrvávají v monogamních svazích celý život.

 
Odeslat komentář k článku "Ptáci brání ryby "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ptáci brání ryby " e-mailem

Diskuse/Aktualizace