Proteom kmenových buněk

23.6.2008

Embryonální kmenové buňky jsou pluripotentní buňky izolované ze savčích embryí, které jsou schopny diferencovat na jakýkoli druh buňky. To je ovšem velkým příslibem pro regenerativní medicínu. J. Graumann a spol. v časopise Molecular and Cellular Proteomics z tohoto roku identifikovali přes 5000 rozličných proteinů z kmenových buněk. Použtím techniky zvané SILAC (stable isotope labeling with amino acids in cell culture) označili buňky a pak je frakcionovali jednorozměrnou gelovou elektroforézou a izoelektrickou fokusací peptidů. Podařilo se jim tak kvantifikovat podíl proteomu v cytosolových, nukleoplasmových a membráno-chromatinových frakcích, přičemž prokázali, že proteiny fungující v proliferaci jsou nadprůměrně zastoupeny v kmenových buňkách.

Odeslat komentář k článku "Proteom kmenových buněk "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Proteom kmenových buněk " e-mailem

Diskuse/Aktualizace