Prokaryontní buňky nalézané stovky metrů pod mořským dnem jsou živé

20.3.2005

Existence mikroorganismů žijících hluboko pod zemským povrchem fascinovala mnoho vědců, z nichž někteří usoudili, že hmotnost organické hmoty pod povrchem je srovnatelná s hmotností celé nám známé biosféry. Podobně se tvrdí, že vrstvy zeminy pod mořským dnem obsahují přes polovinu všech prokaryontních buněk na Zemi. Málo se vědělo o životnosti těchto buněk - nyní se aplikovala metoda využívající ribosomální RNA zvaná poněkud kostrbatě catalyzed reporter deposition-fluorescence in situ hybridization a tou se zjistilo, že většina prokaryot nalézaných více než 400 m pod mořským dnem je živá, a to plných 16 milionů let.

Odeslat komentář k článku "Prokaryontní buňky nalézané stovky metrů pod mořským dnem jsou živé "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Prokaryontní buňky nalézané stovky metrů pod mořským dnem jsou živé " e-mailem

Diskuse/Aktualizace