Přenosný NMR spektrometr

16.5.2005
přenosný NMR spektrometr

Měření spekter jaderné magnetické rezonance (NMR) je velmi důležitou analytickou metodou, založenou na sledování změn spinu jader některých atomů po jejich vystavení silnému magnetickému poli. To právě představovalo zásadní překážku pro přesun metody z laboratoře do terénu, protože součástí přístroje jsou velké supravodivé magnety. Nicméně americko-německý tým uspěl při vývoji zařízení, které pracuje s magnety z neodymu, železa a boru klasického U-tvaru, které vytvoří magnetické pole 0,2 Tesla. Daní za toto zjednodušení je ztráta jemné struktury spekter, ale i tak půjde o cenného pomocníka např. v medicíně, při archeologických vykopávkách či výzkumu vesmíru.

Odeslat komentář k článku "Přenosný NMR spektrometr "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Přenosný NMR spektrometr " e-mailem

Diskuse/Aktualizace